חסידה קליין

מדעי התנהגות

אינטליגנציה רגשית
אינטליגנציה רגשית

האינטליגנציה הרגשית מורכבת מ-2 אלמנטים מרכזיים -

  1.  יכולות וכישורים תוך אישיים

  2.  יכולות וכישורים בין אישיים

 1.  יכולות וכישורים תוך אישיים:

 

הערכה עצמית -  יכולתך לקבל ולכבד את עצמך.  יכולתך לקבל הן את ההיבטים החיוביים והן את השליליים באישיותך.


מודעות עצמית רגשית  -  יכולתך  להיות מודע לריגשותיך, לזהות אותם ולהבין את המקור שלהם.


הבעה עצמית -  יכולתך לבטא רגשות, אמונות, ודעות,לעמוד על זכויותיך באופן בלתי הרסני.יכולתך לנקוט עמדה בעניינים שונים גם אם אתה צפוי להפסדים כלשהם כתוצאה מנקיטת עמדה זו.


עצמאות רגשית -  יכולתך להיות עצמאי בחשיבה, בעשייה, בקבלת החלטות ולא להיות במצב של תלות באנשים אחרים.


מימוש עצמי -  יכולתך לממש את הפוטנציאל שלך - לגלות מחוייבות לתחומי העניין שלך.

 

 

2.  יכולות וכישורים בין אישיים - יצירת קשר עם אנשים אחרים.

 

אמפטיה -  היכולת שלך להבין ולכבד רגשותיהם של אחרים.


אחריות חברתית  -  יכולתך להזדהות עם הסביבה החברתית, לשתף פעולה ולתרום לה באופן בונה.


קשירת יחסים חברתיים -  יכולתך ליצור ולשמור על יחסים בין אישיים הדדיים ומספקים.  יכולתך לתת ולקבל חמימות ולבטא אינטימיות.


ניהול רגשי
-   יכולתך לנהל את רגשותיך ולשלוט בהם באופן כללי - יכולת לעמוד בלחצים מבלי להתפרק או לאבד שליטה.

 

חסידה קליין תוכל לעזור לכם ללמוד להשתמש באינטליגנציה הרגשית שקיימת בכם על מנת להשיג את מטרותיכם, לנתב את דרכיכם ולנווט את חייכם. 
הכרת האינטליגנציה הרגשית שלכם והשימוש בה תאפשר לכם   ג  ם  להרגיש טוב עם עצמכם בכל תחומי חייכם.

 

ה צ ל ח ה     א י ש י ת    ת ל ו י ה    ב ה ב נ ה    ש א ד ם    מ ג ל ה   

כ ל פ י    צ ר כ י ו 

 ו כ ל פ י     צ ר כ י    ה ז ו ל ת