חסידה קליין

מדעי התנהגות

יחסי אנוש
יחסי אנוש

 • יחסי אנוש תקינים כוללים יכולת לתקשר (מיומנויות בתקשורת בינאישית)
  בצורה יעילה לכוון מטרה, בין אם המטרה היא ליצור קשר בין חברים או בניית קשר בינזוגי או ליצור קשרים יעילים בעבודה.
 • יחסי אנוש טובים עוזרים לאנשים להתקדם בחייהם.
 • יחסי אנוש טובים מבוססים על כישורים חברתיים הכוללים מודעות עצמית.
 • יכולת  אמפטית והבנת השני ומיומנויות בתקשורת בינאישית.
 • ככל שהאדם הוא בעל בטחון עצמי גבוה ,דימוי עצמי חיובי , אמיץ לקבל את עצמו כלא מושלם ובעל רצון לשפר את יחסי האנוש שלו, כך הוא יצליח מהר יותר לשפר את יחסי האנוש שלו.
 • ניתן ללמוד את הכישורים החברתיים הנ"ל וכן ניתן לשפר את  הבטחון העצמי והדימוי העצמי .
 • כללית אפשר לומר שהגורמים המפריעים ליצירת יחסי אנוש תקינים וטובים הם:
  חוסר בטחון עצמי
  דימוי עצמי נמוך
  פחדים  וחרדות
  רגשי נחיתות
  חוסר מודעות עצמית
  חוסר בכלים ומיומנויות ליצירת תקשורת בינאישית
  אי יכולת הבנת השני

 המעוניינים לשפר את יחסי האנוש שלהם יכולים לקבל כלים וללמוד את

הכישורים החברתיים הנחוצים לשם כך אצל חסידה קליין.                                                   

כל  אחד יכול לשפר את מצבו בתחום זה .